Lexikalischer Kalender – 21.01.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

locker – luźny, ruchomy

DUDEN: nicht [mehr] fest sitzend, mit etwas verbunden

 

 

Eine Schraube in der Bank war locker und deshalb ist sie zusammengebrochen, als ich mich auf sie gesetzt habe.
Śruba w ławce była poluzowana i dlatego ta runęła, gdy na niej usiadłem.

 


O autorach

Opublikowano: 21.01.2018