Lexikalischer Kalender – 01.03.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

rechtswidrig – sprzeczne z prawem

DUDEN: gegen das geltende Recht [verstoßend]; gesetzwidrig

 

 

Es ist rechtswidrig, bei Rot über die Straße zu gehen.
To jest niezgodne z prawem, żeby przejść przez ulicę na czerwonym świetle.

 

 


O autorach

Opublikowano: 01.03.2018