Lexikalischer Kalender – 10.12.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

außer sich vor Freude sein – być rozradowanym

DUDEN:  -

 

 

Er war außer sich vor Freude, nachdem er eine komplizierte Differenzialgleichung gelöst hat.
Był rozradowany, po tym jak rozwiązał równanie różniczkowe.

 

 


O autorach

Opublikowano: 10.12.2018