Lexikalischer Kalender – 18.12.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

jemandes Aufmerksamkeit entgehen – ujść czyjejś uwadze

DUDEN:  -

 

 

Es ist meiner Aufmerksamkeit entgangen, dass die Rechnung bis Montag zu bezahlen war.
Uszło mojej uwadze, że rachunek był do zapłacenia do poniedziałku.

 

 


O autorach

Opublikowano: 18.12.2018