Lexikalischer Kalender – 22.02.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

die Hindernisse überwinden – przezwyciężać przeszkody

DUDEN: hindernder Umstand, Sachverhalt; Hemmnis, Schwierigkeit

 

 

Ich habe gedacht, dass Marko verzichten will. Er hat aber die Hindernisse überwunden und hat seine Aufgabe zu Ende gebracht.
Myślałem, że Marko chce zrezygnować. On jednak przezwyciężył przeszkody i doprowadził swoje zadanie do końca.

 

 


O autorach

Opublikowano: 22.02.2018