Lexikalischer Kalender – 23.02.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

sich mit etwas schwer tun – mieć z czymś problemy

DUDEN: mit etwas, jemandem Schwierigkeiten haben, nur schwer zurechtkommen

 

 

Klara wollte an der Diskussion teilnehmen, aber sie tut sich schwer mit öffentlichen Auftritten.
Klara chciała udzielić się w dyskusji, ale publiczne wystąpienia sprawiają jej problemy.

 

 


O autorach

Opublikowano: 23.02.2018