Lexikalischer Kalender – 03.12.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

die Verzweiflung (-en) – rozpacz

DUDEN:  das Verzweifeltsein; Zustand völliger Hoffnungslosigkeit

 

 

Manche meinen, meine Entscheidung, das Studium zu unterbrechen, war ein Akt der Verzweiflung. Im Prinzip haben sie recht.
Niektórzy uważają, że moja decyzja o przerwaniu studiów była aktem rozpaczy. Właściwie mają rację.

 

 


O autorach

Opublikowano: 03.12.2018