Lexikalischer Kalender – 27.01.2019

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

bewährt – sprawdzony, wypróbowany

DUDEN:  altbewährt, alterprobt, anerkannt, erprobt, probat, verlässlich, zuverlässig

 

 

Wenn du schnell das Zentrum erreichen willst, geh einfach zu Fuß. Das ist meine bewährte Methode.
Jeśli chcesz szybko dostać się do centrum, najlepiej po prostu idź na piechotę. To jest moja sprawdzona metoda.

 

 


O autorach

Opublikowano: 27.01.2019