Lexikalischer Kalender – 07.02.2018

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

zu Hilfe kommen – przyjść z pomocą

DUDEN: das Helfen; das Tätigwerden zu jemandes Unterstützung

 

 

Als ich schon dachte, dass ich die Aufgabe nicht lösen kann, kam mir meine Freundin zu Hilfe. Zusammen schafften wir es.
Kiedy już myślałem, że nie rozwiążę tego zadania, z pomocą przyszła mi moja przyjaciółka. Razem daliśmy radę.

 

 


O autorach

Opublikowano: 07.02.2018