Lexikalischer Kalender – 10.01.2019

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

seine Träume verwirklichen – realizować swoje marzenia

 

 

Hör mit dem leeren Geschwätz auf und hab endlich Mut, deine Träume zu verwirklichen!
Przestań gadać i miej w końcu odwagę realizować swoje marzenia!

 

 


O autorach

Opublikowano: 10.01.2019