Lexikalischer Kalender – 14.02.2019

 

Nowy zwrot wraz z przykładowym zdaniem i nagraniem rodzimego użytkownika języka niemieckiego.

 

eine Entscheidung bereuen – żałować decyzji

 

 

Ich habe diese Entscheidung nie bereut!
Nigdy nie żałowałem tej decyzji!

 

 


O autorach

Opublikowano: 14.02.2019