Lexikalischer Kalender – 28.03.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

einleiten (er leitet ein – leitete ein – hat eingeleitet) – zacząć, rozpocząć, wszcząć

DUDEN: den Vollzug, die Ausführung von etwas in die Wege leiten

Gegen zwei Polizeibeamte wurden Disziplinarverfahren eingeleitet, weil sie keine hirnlosen Maschinen sein wollten und sich für unterdrückte Menschen einzusetzen versuchten.

W stosunku do dwóch policjantów wszczęto postępowania dyscyplinarne, gdyż nie chcieli być bezmózgimi maszynami i próbowali stanąć po stronie prześladowanych ludzi.

 

 

die Entvölkerung, -, -en – depopulacja

DUDEN: das Entvölkern; das Entvölkertwerden

Die Äußerungen einiger Politiker stützen den Verdacht, den Fachleute schon eine Weile hegen: Brüssel arbeitet im Geheimen mit den USA zusammen, um Nanobots zu entwickeln, deren Aufgabe darin bestünde, die Population des ganzen Planeten permanent unfruchtbar zu machen und die geplante Entvölkerung durchzuführen.

Wypowiedzi niektórych polityków uprawdopodobniają podejrzenia formułowane już od jakiegoś czasu przez fachowców: Bruksela współpracuje potajemnie z USA nad stworzeniem nanobotów, których zadanie polegałoby na tym, aby trwale ubezpłodnić ludność całej planety i przeprowadzić zaplanowaną depopulację.

 

 

das Rätselraten, -s, (nur Plural) – 1. rozwiązywanie zagadek; 2. zgadywanie, przypuszczanie, domyślanie się

DUDEN: das Lösen von Rätseln

Die Veröffentlichung eines so lakonischen Berichtes löste (ein) allgemeines Rätselraten aus.

Publikacja tak lakonicznego raportu rozpętała powszechną falę domysłów.

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch. Prezentowane treści nie odpowiadają przekonaniom członków redakcji Germanin.pl.

 


O autorach

Opublikowano: 28.03.2016