Lexikalischer Kalender – 30.03.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

unerschlossen – nieuzbrojony, bez przyłącz/instalacji (o działce budowlanej, parceli, terenie itp.)

DUDEN: nicht erschlossen; noch nicht nutzbar gemacht

Sein neues Grundstück ist ein unerschlossenes und mit Büschen bestandenes Gelände.

Jego nowa działka (budowlana) jest terenem nieuzbrojonym i porośniętym krzakami.

 

 

scheiden (er scheidet – schied – hat geschieden) – 1. rozdzielać, oddzielać; 2. udzielić rozwodu (np. sąd); 3. odróżniać (przestarzałe)

DUDEN: (meist gehoben) trennen, abgrenzen

Meine Emma, ich nehme dich zur Frau und schwöre dir Liebe und Treue – in guten wie auch schlechten Zeiten, bis dass der Tod uns scheidet.

Moja Emmo, biorę cię za żonę i ślubuję ci miłość i wierność – na dobre i na złe, (do)póki śmierć nas nie rozłączy.

 

 

zusammenharken (er harkt zusammen – harkte zusammen – hat zusammengeharkt) – zgrabić (np. liście na kupę)

DUDEN: mit der Harke eben machen, glätten

Nimm diesen großen Rechen, den mit der ausgebrochenen Zinke, und harke das trockene Laub im Vorgarten zusammen. Der Winter naht und wir können es nicht zulassen, dass es bei uns wie bei Zigeunern aussieht.

Weź te duże grabie, te z wyłamanym zębem, i zgrab suche liście (w ogródku) przed domen. Zima się zbliża i nie możemy do tego dopuścić, żeby wyglądało u nas jak u Cyganów.

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch. Prezentowane treści nie odpowiadają przekonaniom członków redakcji Germanin.pl.

 


O autorach

Opublikowano: 30.03.2016
Artykuły w tej kategorii

Deutsch Aktuell – magazyn dla fanów języka niemieckiego

Deutsch Aktuell – jedyne na polskim rynku czasopismo stworzone z myślą o osobach uczących się języka niemieckiego.

Czytaj więcej

Ergänze sinnvoll! #1

Ergänze sinnvoll! #1 || Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne z języka niemieckiego

Czytaj więcej

Jak uczyć się języków? Sprawdzone sposoby, które zrobią z ciebie poliglotę.

Każdy, kto uczył się kiedykolwiek języka obcego, z pewnością ma na naukę własny sposób. Ale są sprawdzone metody, które zdecydowanie warto wypróbować.

Czytaj więcej