Lexikalischer Kalender – 29.03.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

vorzeitige Entlassung, -, -en – zwolnienie przedterminowe/warunkowe

In dieser JVA* hat jeder Knasti eine faire Möglichkeit, einen Aufenthalt in der (einer) sogenannten Begegnungszelle oder, soweit er sich gut genug führt, eine vorzeitige Entlassung zu beantragen. *die JVA = die Justizvollzuganstalt (= zakład karny)

W tym zakładzie karnym każdy zapuszkowany ma uczciwą możliwość złożenia wniosku o pobyt w tzw. pokoju miłości lub, o ile sprawuje się wystarczająco dobrze, o zwolnienie warunkowe.

 

 

der Ausbund, -(e)s, (ohne Plural); {an/von} – 1. wzór, uosobienie, krynica (np. mądrości); 2. szczyt (np. bezguścia)

DUDEN: Muster, Inbegriff

Es gibt schon einige opportunistische Pseudoautoritäten, die von dem regierungsfreundlichen deutschen staatlichen Fernsehen zu einem Ausbund an Klugheit kreiert werden.

Istnieje już kilka oportunistycznych pseudoautorytetów, które przez prorządową niemiecką telewizję państwową są kreowane na krynicę mądrości.

 

 

sich optimistisch geben (er gibt – gab – hat gegeben) – wypowiadać się bardzo optymistycznie, być bardzo optymistycznym

Dieses Bauunternehmen gibt sich sehr optimistisch, wenn es um den Fertigstellungstermin schlüsselfertiger Wohnungen in der Goethestraße geht.

To przedsiębiorstwo budowlane wypowiada się bardzo optymistycznie co do terminu oddania do użytku mieszkań gotowych „pod klucz” przy ulicy Goethego.

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch. Prezentowane treści nie odpowiadają przekonaniom członków redakcji Germanin.pl.

 


O autorach

Opublikowano: 29.03.2016