Lexikalischer Kalender – 29.12.2015

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

1. die Untersuchung, -, -en – badanie

 

 

Unsere neuesten Untersuchungen haben ergeben, dass es sehr wahrscheinlich ist.

Nasze najnowsze badania wykazały, że jest to bardzo prawdopodobne.


2. jemanden von etwas abhalten – powstrzymywać kogoś od czegoś

 

 

 

Versuch(e) ihn davon abzuhalten, dass er sich in meine Angelegenheiten einmischt.
Spróbuj powstrzymać go od tego, żeby mieszał się w moje sprawy.

 


3. dreist – bezczelny, zuchwały

 

 

Ich habe bemerkt, dass deine Kinder immer dreister werden.
Zauważyłem, że twoje dzieci coraz bardziej się rozzuchwalają.

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – erstes Jahr.


O autorach

Opublikowano: 29.12.2015