Lexikalischer Kalender – 19.02.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

auf|kaufen (er kauft auf – kaufte auf – hat aufgekauft) – 1. wykupić (np. udziały); 2. skupować (np. zboże)

DUDEN: (einen Gesamtbestand, noch vorhandene Bestände von etwas, ein größeres Objekt, einen ganzen Besitz) kaufen

Sein Konzern hat die Konkursmasse des 1990 liquidierten ivorischen Unternehmens aufgekauft und ist auch Inhaber der Markenrechte.

Jego koncern wykupił masę upadłościową zlikwidowanego przedsiębiorstwa wywodzącego się z Wybrzeża Kości Słoniowej i jest również właścicielem praw do marki.

 

 

nie und nimmer – nigdy, przenigdy

DUDEN: 1. zu keiner Zeit; niemals, nie; 2. nicht mehr

300 Hohlblocksteineund 200 Ziegel reichen nie und nimmer für den Bau eines so großen Kuhstalls.

300 pustaków i 200 cegieł nigdy w życiu nie wystarczy do zbudowania tak dużej obory.

 

 

der Haftbefehl, -s, -e – nakaz aresztowania

DUDEN: schriftliche richterliche Anordnung zur Verhaftung einer Person

Gegen ihn besteht zwar ein europäischer Haftbefehl, aber er pfeift darauf, weil er nach Venezuela, also in ein nicht versklavtes Land, geflohen ist.

W stosunku do niego wystawiono wprawdzie europejski nakaz aresztowania, ale on na to gwiżdże, bo uciekł do Wenezueli, czyli niezniewolonego kraju.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 19.02.2016
Artykuły w tej kategorii

Funktionsverbgefüge – Wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe

W języku niemieckim istnieje spora ilość wyrażeń składających się z rzeczownika i czasownika (często również przyimka i rodzajnika). Takie wyrażenie rzeczownikowo-czasownikowe określamy nazwą "Funktionsverbgefüge".

Czytaj więcej

Deutsch Aktuell – magazyn dla fanów języka niemieckiego

Deutsch Aktuell – jedyne na polskim rynku czasopismo stworzone z myślą o osobach uczących się języka niemieckiego.

Czytaj więcej

Nauka języków to inwestycja. Zacznij w wakacje!

Chociaż sierpień to miesiąc, który kojarzy się na ogół z odpoczywaniem, a nie z pracą, to nie ma lepszego czasu w roku niż wakacje, by rozpocząć naukę języka obcego. Nauczyciele wskazują powody, dla których warto zacząć to robić właśnie w tym okresie.

Czytaj więcej