Lexikalischer Kalender – 19.02.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

auf|kaufen (er kauft auf – kaufte auf – hat aufgekauft) – 1. wykupić (np. udziały); 2. skupować (np. zboże)

DUDEN: (einen Gesamtbestand, noch vorhandene Bestände von etwas, ein größeres Objekt, einen ganzen Besitz) kaufen

Sein Konzern hat die Konkursmasse des 1990 liquidierten ivorischen Unternehmens aufgekauft und ist auch Inhaber der Markenrechte.

Jego koncern wykupił masę upadłościową zlikwidowanego przedsiębiorstwa wywodzącego się z Wybrzeża Kości Słoniowej i jest również właścicielem praw do marki.

 

 

nie und nimmer – nigdy, przenigdy

DUDEN: 1. zu keiner Zeit; niemals, nie; 2. nicht mehr

300 Hohlblocksteineund 200 Ziegel reichen nie und nimmer für den Bau eines so großen Kuhstalls.

300 pustaków i 200 cegieł nigdy w życiu nie wystarczy do zbudowania tak dużej obory.

 

 

der Haftbefehl, -s, -e – nakaz aresztowania

DUDEN: schriftliche richterliche Anordnung zur Verhaftung einer Person

Gegen ihn besteht zwar ein europäischer Haftbefehl, aber er pfeift darauf, weil er nach Venezuela, also in ein nicht versklavtes Land, geflohen ist.

W stosunku do niego wystawiono wprawdzie europejski nakaz aresztowania, ale on na to gwiżdże, bo uciekł do Wenezueli, czyli niezniewolonego kraju.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 19.02.2016
Artykuły w tej kategorii

Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej