Lexikalischer Kalender – 27.02.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

das Sein, -s, (ohne Plural) – byt, egzystencja

DUDEN: das Existieren des ideell und materiell Vorhandenen; die Wirklichkeit, soweit sie dem Daseienden zukommt

Karl Marx hat geschrieben, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt und man muss zugeben, dass es immer zutrifft.

Karol Marks napisał, że byt określa świadomość i trzeba przyznać, że to się zawsze zgadza.

 

 

der Aggregatzustand, -(e)s, ...zustände – stan skupienia

DUDEN: Erscheinungs- und Zustandsform, in der die Materie existiert

Es gibt mindestens drei wichtigste Aggregatzustände, was bedeutet, dass die Materie fest, flüssig oder gasförmig sein kann.

Istnieją przynajmniej trzy najważniejsze stany skupienia, co oznacza, że materia może być ciałem stałym, cieczą lub gazem.

 

 

die Kornrade, -, -n – kąkol

DUDEN: (im Getreide vorkommende) hochwachsende Pflanze mit lang gestielten, violetten Blüten und giftigen, schwarzen Samen

Auf den Weizenfeldern meines verstorbenen Großvaters Leon konnte man nur sehr, sehr selten vereinzelte Kornraden, Kornwinden, Kornblumen, Straußgräser oder Mohnblumen antreffen, weil er ziemlich regelmäßig Selektivherbizide einsetzte.

Na polach pszenicznych mojego zmarłego dziadka Leona można było tylko bardzo, bardzo rzadko natknąć się na pojedyncze kąkole, powoje, chabry, mietlice czy maki, ponieważ dość regularnie używał selektywnych herbicydów.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 27.02.2016
Artykuły w tej kategorii

Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Goethe-Zertifikat B2 - Sprechen: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen

Czytaj więcej

Goethe-Zertifikat B2: Egzamin ustny

Część ustna egzaminu Goethe-Zertifikat B2 składa się z dwóch części i trwa około 15 minut.

Czytaj więcej

Oferta - Klienci indywidualni

Każde z naszych starannie przygotowanych szkoleń językowych charakteryzuje indywidualne i kompleksowe podejście do kursantów, z którymi współpracujemy.

Czytaj więcej