Lexikalischer Kalender – 01.02.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

der/das Schnipsel, -s, - – skrawek, ścinek, strzępek

DUDEN: kleines, abgeschnittenes oder abgerissenes Stück von etwas

Er zerfetzte das Gerichtsurteil, streute die Schnipsel in alle Winde, machte auf dem Absatz kehrt, ging weg und lebte ein langes, glückliches und erfülltes Leben, bis er im Alter von 115 Jahren friedlich im Schlaf verstarb.

Podarł wyrok sądowy, rozsypał strzępki na wszystkie strony, odwrócił się na obcasie, odszedł i żył długo, szczęśliwie i w spełnieniu, aż zmarł spokojnie/pogodnie we śnie w wieku 115 lat.

 

 

das Dutzend, -s, -e – 1. tuzin (12 sztuk); 2. kilkanaście (np. ein gutes Dutzend)

DUDEN: a. Menge von zwölf Stück; b. große Anzahl

Das ganze Gelände war von einem guten Dutzend Scheinwerfern taghell ausgeleuchtet.

Cały teren był oświetlony kilkunastoma reflektorami – tak, że było jasno jak w dzień.

 

 

auf|spannen (er spannt auf – spannte auf – hat aufgespannt) – 1. rozpościerać; 2. otworzyć (np. parasol); 3. rozpiąć [naprężając] (np. płótno)

DUDEN: a. öffnen, ausbreiten und spannen; b. auf etwas spannen

Spann den Regenschirm auf! Es schüttet wie aus Kübeln.

Rozłóż parasol. Leje jak z cebra.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 01.02.2016