Lexikalischer Kalender – 17.02.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

der Vorwurf, -(e)s, Vorwürfe – zarzut

DUDEN: Äußerung, mit der jemandem etwas vorgeworfen, jemandes Handeln, Verhalten gerügt wird; (selten) Vorlage; Thema, Gegenstand künstlerischer Bearbeitung

Dieser Vorwurf lässt sich nicht von der Hand weisen.

Tego zarzutu nie da się zbyć (ot tak).

 

 

sich zu jemandem setzen (er setzt sich – setzte sich – hat sich gesetzt) – przysiąść się do kogoś

Darf ich mich zu Ihnen setzen?

Czy mogę się do pani/pana/państwa przysiąść?

 

 

auf|legen (er legt – legte auf – hat aufgelegt) – 1. odłożyć (np. słuchawkę na widełki telefonu); 2. rozłączyć się (na koniec rozmowy telefonicznej); 3. nałożyć; 4. wydać, opublikować (np. książkę)

DUDEN: durch das Auflegen des Hörers das Telefongespräch beenden

Du, ich muss jetzt auflegen, weil gerade ein anderer, und zwar sehr wichtiger, Anruf bei mir reinkommt.

Słuchaj no, muszę się teraz rozłączyć, bo właśnie mam drugą rozmowę, i to w bardzo ważnej sprawie.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 17.02.2016