Lexikalischer Kalender – 15.01.2016

Trzy nowe zwroty wraz z przykładowymi zdaniami i nagraniami rodzimych użytkowników języka niemieckiego.

 

verkappt – 1. zamaskowany; 2. ukryty; 3. nierozpoznany

DUDEN: das, was etwas, jemand in Wirklichkeit ist, absichtlich oder unabsichtlich nicht offen erkennen lassend

Obwohl die Bullen ihn für einen verkappten Terroristen halten, kann er unbehelligt und frei leben, weil sie keine handfesten Beweise gegen ihn haben.

Chociaż gliny uważają go za utajonego terrorystę, to może żyć wolny i nieniepokojony, ponieważ nie mają przeciwko niemu (żadnych) niezbitych dowodów.

 

 

die Sturmhaube, -, -n – (czapka) kominiarka

DUDEN: Helm, der vom Fußvolk getragen wurde

Die Mitglieder der Antiterroreinheiten tragen immer Sturmhauben, weil sie genauso wie Darth Vader und imperiale Sturmtruppen auf der dunklen Seite der Macht stehen und ihr Gesicht nicht zeigen wollen.

Członkowie jednostek antyterrorystycznych noszą zawsze kominiarki, gdyż tak samo jak Lord Vader i szturmowcy imperium stoją po ciemnej stronie mocy i nie chcą pokazać swojej twarzy.

 

 

aufgeknöpft – rozpięty (o bluzce, koszuli itp.)

DUDEN: zugänglich und mitteilsam

Ich habe ihn heute früh im Fenster im aufgeknöpften Hemd stehen und eine rauchen sehen.

Widziałem go dzisiaj rano jak stał w oknie w rozpiętej koszuli i palił papierosa.

 

 

 

Źródło: Marcin Perliński, Lexikalischer Kalender DE-PL – zweites Jahr. Wersja wzbogacona przez redakcję Germanin.pl o niemieckojęzyczne synonimy i objaśnienia haseł według słownika Duden Online-Wörterbuch.

 


O autorach

Opublikowano: 15.01.2016